RohtTerapi (60-90 minuter)

Är en kombination av Djup-terapi, healing, kropps- och regressionsterapi samt samtal.
Varje session special anpassas efter ditt behov och jag använder den kombination som hjälper dig få att kontakt med din kropp och all den kunskap och visdom den besitter.

Djup-terapi
Tekniker som hjälper dig att gå djupt ner och lösa upp traumatiska upplevelser.

Healing
Hjälper dig att uppnå ökad harmoni och balans på alla plan – psykiskt, fysiskt, mentalt och andligt.

Regression
Hjälper dig till förståelse för hur tidigare upplevelser påverkar ditt nuvarande liv.

I behandlingarna sker en läkning och ett helande som skapar en harmoni i livet.

Kroppsterapi
Genom att lyssna på kroppen och förstå dess signaler kan du hitta din optimala balans som

hjälper dig att må bra.

Samtal
I samtalet tar vi reda på vad du vill ha ut av behandlingen och det kan även hjälpa dig till en medvetenhet och förståelse av vart du befinner dig i livet
 

850:- för en 90 minuters Roht behandling.