Regression (60-90 minuter)

Med en meditation leder jag dig till en skön avslappning där du får tillgång till den tiden i livet –
eller tidigare liv – där det finns knutar att lösa upp.

Helt utan ansträngning kommer du i kontakt med viktiga episoder och genom att se och medvetandegöra dessa episoder sker ett helande på djupet.

Du kommer tillbaka från avslappningen, kommer ihåg allt som har hänt, och kan ta med dig vetskapen och erfarenheten i din vardag.
 

750:- för en 60 minuters Regressions behandling.

850:- för en 90 minuters Regressions behandling.