Ayurveda (15-90 minuter)

Ayurveda står för "Kunskap om livet" och är en 5000-årig lära från Indien, Nepal och Himalaya.
Enligt Ayurvedan är varje människa ett mikrokosmos som består av elementen Luft, Eld, Jord, Vatten.
Dessa element delas in i tre olika typer (doshor) som kallas
Kapha (jord och vatten)
Pitta (eld)
Vata (luft och rymd)

Ayurvedan tar in en människas helhet och dess syfte är att
Återskapa hälsa
Bevara hälsa
Förbättra livskvalité
Hjälpa till med den andliga utvecklingen

Vi har alla elementen i oss men det är oftast två stycken som är mer dominerande. Med ett självtest tar vi reda på vilka dominerande doshor du har och med den vetskapen kan du gå vidare för att hitta din optimala balans – för din hälsa och ditt välbefinnande i livet.

Jag jobbar som informatör och håller föredrag från 15 minuter upp till 90 minuter för grupper.

Om du vill komma individuellt går det också bra och då är en session 60 minuter

I de längre och de individuella föredragen ingår självtest och förklaringar för varje dosha.
 

600:- för en 60 minuters individuell Ayurveda information.